PRIVACYBELEID (GDPR)

1. Wie zijn wij?

CITECO is een Belgische onderneming waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Albert de Latourstraat 75, 1030 Schaarbeek (hierna “CITECO”).
De websites van ons bedrijf worden beheerd door Yellow Pimento, en, desgevallend door externe onderaannemers, onder de verantwoordelijkheid van Yellow Pimento.
Wanneer we in dit Privacybeleid verwijzen naar “wij” of “ons”, verwijzen we naar CITECO en om het even welke van haar verbonden vennootschappen. Wanneer we verwijzen naar “u” of “uw”, verwijzen we naar elke gebruiker van om het even welke website, app of dienst van CITECO.
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) bereiken met de post op DPO CITECO, Albert de Latourstraat 75, 1030 Schaarbeek, België of per e-mail op info@citeco.be.

2. Inleiding en algemene voorwaarden

Bij CITECO verbinden we ons ertoe uw privacy te beschermen en respecteren.
Dit Pricacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

Dit Privacybeleid heeft ook betrekking op ons gebruik van alle persoonsgegevens die u ons bezorgt per telefoon, sms, e-mail, in brieven of andere correspondentie, persoonlijk of via kopieën van uw persoonsgegevens verkregen via uw identiteitskaart of verblijfsvergunning (maar exclusief uw rijksregisternummer) om documenten voor de huur of aankoop van vastgoed voor te bereiden.

Soms moeten wij informatie over u verzamelen om u een volwaardige dienstverlening te kunnen bieden.
Dit Privacybeleid legt het volgende uit:
• welke informatie CITECO over u mag verzamelen;
• hoe CITECO de informatie die we over u verzamelen zal gebruiken;
• wanneer CITECO uw gegevens mag gebruiken om contact met u op te nemen;
• of CITECO uw gegevens aan anderen mag verstrekken;
• uw keuzes betreffende de persoonsgegevens die u ons verstrekt;
• het gebruik van cookies op websites van CITECO en hoe u cookies kunt weigeren.

CITECO verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer u dergelijke informatie verstrekt, zijn wij wettelijk verplicht uw informatie te gebruiken overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene verordening gegevensbescherming” genoemd).

Websites van CITECO kunnen hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze websites van derden hebben hun eigen privacybeleid en zullen waarschijnlijk ook cookies gebruiken. Wij moedigen u dus aan hun privacybeleid te raadplegen. Hun beleid regelt het gebruik van de persoonsgegevens die u er ingeeft of die door cookies kunnen zijn verzameld wanneer u deze websites bezoekt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van websites van derden en u gebruikt deze websites op eigen risico.

3. Welke informatie verzamelt CITECO?

Wanneer u zich toegang verschaft tot of inschrijft voor een dienst van CITECO, bijvoorbeeld apps, nieuwsbrieven, chats met onze socialemedia-accounts, berichtenfora, internet- en mobiele meldingen, telefoontjes of sms’en van CITECO kunnen wij persoonsgegevens over u ontvangen.
Deze kunnen bestaan uit persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoon- of gsm-nummer, geslacht of geboortedatum, persoonlijke interesses (bv. welke nieuwsbrieven u hebt gelezen), alsook algemene (geaggregeerde, niet-persoonlijke) informatie die wij verzamelen over de manier waarop bezoekers de online diensten van CITECO gebruiken.

Voor meer informatie zie artikel 15 van dit beleid, inzake het recht van CITECO om cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken.

4. Voor welke doeleinden gebruikt CITECO de gegevens die het over u verzamelt?

CITECO zal uw persoonsgegevens gebruiken voor een aantal doeleinden, waaronder:
• om u onze diensten te verstrekken;
• om uw verzoeken en vragen te behandelen;
• voor “doeleinden inzake dienstverlening”, wat betekent dat CITECO contact met u mag opnemen om redenen die betrekking hebben op de dienst of online inhoud waarvoor u hebt ingetekend;
• wij kunnen u ook relevante reclame tonen, zoals vermeld in artikel 7;
• voor analyse- en onderzoeksdoeleinden zodat wij de diensten die CITECO aanbiedt, kunnen verbeteren;
• wij gebruiken en verstrekken ook geaggregeerde informatie (zodat geen individuen worden of kunnen worden geïdentificeerd) voor marketing- en strategische ontwikkelingsdoeleinden (bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een shoppingcenter en de warmtekaart van de richting die de menigte bezoekers in een shoppingcenter volgt).

Wanneer CITECO voorstelt uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die hierboven niet vermeld staan, brengen wij u daarvan vooraf op de hoogte. Zie artikel 18 hieronder voor details.

5. Wanneer neemt CITECO contact met u op?

CITECO kan contact met u opnemen:
• in verband met een contractuele relatie die u met CITECO bent aangegaan;
• in verband met een commerciële aanbiedingen;
• in verband met briefwisseling die we van u ontvangen of eventuele opmerkingen of klachten die u hebt geuit op producten of diensten van CITECO;
• in verband met een sollicitatie;
• in verband met onze wettelijke rechten en plichten;
• in verband met eventuele gepersonaliseerde diensten waarvan u gebruik maakt;
• in verband met een bijdrage die u hebt ingediend bij CITECO, bv. op de berichtenfora van CITECO of via sms of voicemail;
• om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over diensten van CITECO (deelname is altijd vrijwillig);
• om u op de hoogte te brengen van materiële wijzigingen in de beleidslijnen en praktijken van CITECO; en
• voor marketingdoeleinden, zoals beschreven in artikel 7.

Wij zullen nooit contact met u opnemen om het wachtwoord van uw CITECO-account of andere logingegevens te vragen. Indien u e-mails of telefoontjes krijgt van personen die deze gegevens vragen en van CITECO beweren te zijn, breng dan onmiddellijk onze DPO op de hoogte.

6. Zal er contact met u worden opgenomen voor marketingdoeleinden?

CITECO stuurt u alleen marketingmails of neemt alleen contact met u op via CITECO- platformen wanneer u daarmee hebt ingestemd. U kunt zich steeds uitschrijven door de procedure in artikel 12 te volgen. Wij kunnen ook af en toe contact met u opnemen om uw mening te vragen overbepaalde kwesties die verband houden met CITECO. CITECO kan de inhoud van het bericht personaliseren op basis van de informatie die u ons hebt verstrekt en uw gebruik van de platformen van CITECO.

7. Zal CITECO mijn persoonsgegevens delen?

CITECO zal uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en uw gegevens niet met derden delen voor marketingdoeleinden.
Over het algemeen zullen wij uw gegevens binnen CITECO gebruiken en ze alleen buiten CITECO delen indien u dat hebt gevraagd of daarmee heb ingestemd, uitgezonderd:
• wanneer de verstrekking vereist of toegelaten is door de wet (bijvoorbeeld aan overheidsorganen of ordehandhavingsdiensten, inclusief ter bescherming van kinderen), door een gerechtelijk bevel of ter preventie van fraude of andere misdrijven, of
• indien CITECO of haar filiaal ophoudt de verwerkingsverantwoordelijke te zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens door een fusie, overname of om het even welke zeggenschapswijziging;
• in de beperkte omstandigheden die hieronder en in artikel 9 worden beschreven.
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan externe dienstverleners, agenten in onderaanneming en andere verwante organisaties om voor ons taken uit te voeren of diensten aan u te verlenen (bijvoorbeeld om u mailings te sturen). Wanneer we echter gebruikmaken van externe dienstverleners, verstrekken we alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening in kwestie. Bovendien vereisen onze overeenkomsten met dergelijke externe dienstverleners dat zij uw gegevens veilig houden en niet voor hun eigen directmarketingdoeleinden gebruiken. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden om ze te gebruiken voor hun eigen directmarketingdoeleinden, tenzij u ons heeft gevraagd om dat te doen.

8. Hoelang zal CITECO mijn persoonsgegevens bewaren?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen zolang dat nodig is voor de betrokken activiteit, of zolang wettelijk of contractueel bepaald is voor elk relevant contract dat u met CITECO heeft.

9. Wat kunt u doen met de persoonsgegevens die u bij ons hebt ingediend?

U hebt het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens; het recht om uw instemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken en het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.
U kunt in elk geval uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO info@citeco.be

10. Kan ik te weten komen welke persoonsgegevens CITECO van mij bijhoudt?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u het recht van toegang tot en het recht op verbetering van de persoonsgegevens die CITECO bijhoudt. Deze rechten kunt u uitoefenen door rechtstreeks contact op te nemen met onze DPO info@citeco.be

11. Wat als ik ontevreden ben over de manier waarop CITECO mijn persoonsgegevens beheert?

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
• Met de post: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
• Telefonisch: +32 (0)2 274 48 00
• Per fax: +32 (0)2 274 48 35
• Per e-mail: commission@privacycommission.be

12. Cookies internetbrowser

a. Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die vaak een unieke identificator bevat die naar de internetbrowser van uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt gestuurd (hier allemaal een “apparaat” genoemd) en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw internetbrowser sturen als de voorkeuren van uw browser dat toelaten.
Veel websites doen dit wanneer een gebruiker hun website bezoekt om de online verkeersstromen te volgen. Soortgelijke technologie wordt vaak gebruikt in e-mails om te begrijpen of de e-mail werd gelezen en er links werden aangeklikt. Om u volledig te informeren zal CITECO uw toestemming vragen om cookies te ontvangen. U kan uw cookie-instellingen echter op elk ogenblik wijzigen in uw internetbrowser (zie ons volledige Cookies-beleid voor meer informatie).
Op websites van CITECO slaan cookies informatie op over uw online voorkeuren en laten ons toe onze websites op maat van uw interesses te maken.

b. Cookies van CITECO en hoe u ze weigert
Het Cookies-beleid van CITECO, dat volledige informatie bevat over hoe CITECO cookies gebruikt en uitlegt hoe u kunt controleren welke cookies via de website van CITECO op uw apparaat geïnstalleerd zijn, vindt u op onze website hier.
We moeten opmerken dat u, indien u de instellingen wijzigt en bepaalde cookies blokkeert, sommige functies van de diensten van CITECO niet ten volle kunt benutten en we sommige functies waarvoor u eerder hebt gekozen, niet kunnen leveren.
c. Andere informatie die wordt verzameld uit internetbrowsers
Uw internetbrowser kan CITECO ook informatie verschaffen over uw apparaat, zoals een IP- adres en details over de browser die u gebruikt.
Indien u zich zorgen maakt over de manier waarop we cookies gebruiken of uw instellingen respecteren, neemt u contact op met onze DPO info@citeco.be

13. Do-Not-Track-browserinstelling (DNT)

DNT is een functie die sommige browsers aanbieden die, wanneer deze is ingeschakeld, een signaal verzendt naar websites om hen te verzoeken uw internetgebruik niet te traceren, zoals door advertentienetwerken van derden, sociale netwerken en analysebedrijven. Onze websites beantwoorden momenteel geen DNT-verzoeken.

14. Wijzigingen aan het Privacybeleid van CITECO

Dit Privacybeleid kan nu en dan worden bijgewerkt. U kunt het dus het beste raadplegen telkens u CITECO persoonsgegevens verstrekt. De datum van de recentste herziening verschijnt op deze pagina. Bent u het niet eens met deze wijzigingen, gelieve dan geen websites of apps van CITECO meer te gebruiken om persoonsgegevens aan CITECO te bezorgen. U kunt uw CITECO-account ook op elk ogenblik wissen. Zie artikel 12 voor details. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen aan het Privacybeleid, die bijvoorbeeld invloed hebben op hoe wij uw persoonsgegevens willen gebruiken, zullen wij voor een meer zichtbare kennisgeving zorgen.

15. Contact opnemen met CITECO over dit Privacybeleid

Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, neemt u contact op met onze DPO info@citeco.be, waarvan de contactgegevens in artikel 1 worden vermeld.

Politique de gestion des cookies

1. Wie zijn wij?

CITECO is een Belgische onderneming waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Albert de Latourstraat 75, 1030 Schaarbeek (hierna “CITECO”).
De websites van ons bedrijf worden beheerd door Yellow Pimento, en, desgevallend door externe onderaannemers, onder de verantwoordelijkheid van Yellow Pimento.
Wanneer we in dit Cookiebeleid verwijzen naar “wij” of “ons”, verwijzen we naar CITECO en om het even welke van haar verbonden ondernemingen. Wanneer we verwijzen naar “u” of “uw”, verwijzen we naar elke gebruiker van om het even welke website, app of dienst van CITECO.
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken met de post op DPO CITECO, Albert de Latourstraat 75, 1030 Schaarbeek, België of per e-mail op info@citeco.be.

2. Over dit cookiebeleid

Dit cookiebeleid verschaft meer informatie over de verschillende soorten computercookies en waarom wij ze gebruiken. Onderstaande informatie is bedoeld om u een beter begrip bij te brengen over wat cookies zijn en welke rol zij spelen wanneer u onze website bezoekt. De EU-wetgeving eist sinds eind mei 2012 dat alle websites die cookies gebruiken u daarvan op de hoogte brengen en uw uitdrukkelijke toestemming vragen om gegevens over uw surfgewoonten op te slaan en op te vragen.

3. Wat is een cookie?

Een cookie is een bestandje dat wordt opgeslagen op het apparaat dat een bezoeker van een website gebruikt om de communicatie tussen het apparaat van de bezoeker (ongeacht of dit een computer, smartphone, spelconsole of ander toestel is) en de server van de website te bevorderen. In deze beperkte betekenis vervult het cookie de rol van eenvoudige “getuige” van de uitwisseling tussen de website en de bezoeker door bepaalde informatie op te slaan.
Inmiddels hebben technologische ontwikkelingen het mogelijk gemaakt de doeleinden van cookies uit te breiden naar, bijvoorbeeld: prestaties van de website, gebruikersstatistieken voor de website, het onthouden van voorkeuren en in sommige gevallen gerichte reclame.

In deze ruimere betekenis verwijst het woord “cookie” naar alle bestanden die uittreksels opslaan van de informatie die werd overgedragen of gegenereerd tijdens uitwisselingen tussen een website en zijn bezoekers, ongeacht of ze op het apparaat van de bezoeker of op een server worden opgeslagen. Het is in deze ruimere betekenis dat de term hier wordt gebruikt.

4. Waarom gebruiken we cookies?

Cookies helpen ons onze website te verbeteren en u een betere, meer gepersonaliseerde dienst te verlenen. Dat doen ze door, bijvoorbeeld, informatie over uw voorkeuren op te slaan en ons in staat te stellen u te herkennen wanneer u op onze website terugkeert. U kunt weigeren cookies te aanvaarden door de instellingen van uw internetbrowser in te schakelen. Als u deze instellingen selecteert is het echter mogelijk dat sommige onderdelen van onze website niet of minder goed werken.

5. Ons gebruik van cookies

a. Welke informatie verzamelen wij?
De informatie die wij verzamelen kan bestaan uit IP-adressen, browserversie, aantal bezoeken, welke pagina’s u bezoekt en uw kijkvoorkeuren. Informatie over de duur van de cookies die we doorgaans gebruiken, vindt u hier.
Tijdens elk bezoek aan een website van CITECO worden de pagina’s die u bekijkt samen met een cookie op uw apparaat opgeslagen. Heel wat websites doen dit, omdat cookies uitgevers van websites in staat stellen nuttige dingen te doen zoals nagaan of het apparaat (en waarschijnlijk zijn gebruiker) de website reeds eerder heeft bezocht. Dit gebeurt bij herhaaldelijk bezoek door de cookie die bij het laatste bezoek werd achtergelaten te zoeken en terug te vinden.

b. Hoe gebruikt CITECO cookies?
Informatie die de cookies ons verschaffen helpt ons onze bezoekers beter te begrijpen en uw ervaring als gebruiker te verbeteren.

c. Cookies van derden in ingesloten inhoud op pagina’s van CITECO
Opgelet: tijdens uw bezoeken aan websites van CITECO kunt u ingesloten inhoud opmerken die zelf geen verband houdt met CITECO of contractanten van CITECO. Hiertoe kunnen iconen behoren die gelinkt zijn aan YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Flickr of iSpringCloud. Wanneer u een pagina met dergelijke inhoud bezoekt via een ingesloten link, kunt u cookies van derden krijgen die uw gebruik van de website van CITECO kunnen traceren. CITECO controleert de aflevering van dergelijke cookies niet en u moet het privacy- en cookies- beleid van de derde in kwestie raadplegen voor meer informatie. Wij zullen echter altijd uw toestemming vragen voor het gebruik van deze cookies van derden.
Er zijn tal van websites met uitgebreide informatie over wat cookies zijn en hoe ze werken. Zo komt u bijvoorbeeld meer te weten over cookies en het wijzigen van uw cookie-instellingen op: www.youronlinechoices.eu.
Waar CITECO inhoud van sociale media en andere websites van derden integreert, kunnen sommige websites voor eigen doeleinden gebruikmaken van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het gedrag van de gebruiker. CITECO heeft hier geen controle over. Zie de webpagina van Google “Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt” op https://www.google.com/policies/privacy/partners/

6. Toestemming voor ons gebruik van cookies

De meeste internetbrowsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden. Wenst u echter geen cookies te ontvangen, dan kunt u uw browserinstellingen wijzigen om u te verwittigen wanneer cookies worden verzonden of cookies gewoon weigeren. Voor informatie hierover kunt u bijvoorbeeld terecht op:
Internet explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB

Opgelet: indien u op onze website blijft surfen nadat u onze melding over cookies hebt ontvangen en aanvaard, houdt dit in dat u blijft instemmen met ons gebruik van cookies.
U kunt uw toestemming voor ons gebruik van cookies te allen tijde intrekken. Cookies die op uw apparaat werden geïnstalleerd beperken of blokkeren, kunt u met behulp van uw browserinstellingen. In de helpfunctie van uw browser vindt u terug hoe u dat doet. Bovendien kunt u uw browserinstellingen gebruiken om geïnstalleerde cookies te verwijderen. Opgelet: indien u dergelijke browserinstellingen selecteert, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot onze website of dat zijn functies beperkt zijn.
Als u wilt afzien (opt-out) van cookies van derden betreffende gedragsgericht adverteren, gaat u naar www.youronlinechoices.eu. Opgelet: het afzien van deze cookies betekent niet dat u geen online- advertenties meer ontvangt. Het betekent dat het bedrijf of de bedrijven die u via de opt-out hebt verlaten geen marketing op maat van uw internetvoorkeuren en gebruikspatronen meer afleveren.

7. Andere informatie die wordt verzameld uit internetbrowsers

Uw internetbrowser kan CITECO ook informatie verschaffen over uw apparaat, zoals een IP- adres en details over de browser die u gebruikt.
Indien u zich zorgen maakt over de manier waarop we cookies gebruiken of uw instellingen respecteren, neemt u contact op met onze DPO info@citeco.be.

8. Do-Not-Track-browserinstelling (DNT)

DNT is een functionaliteit die sommige browsers aanbieden die, wanneer ze is ingeschakeld, een signaal verzendt naar websites om hen te verzoeken uw internetgebruik niet te traceren, zoals door advertentienetwerken van derden, sociale netwerken en analysebedrijven. Onze websites beantwoorden momenteel geen DNT-verzoeken.

Bijkomende informatie: categorieën van cookies die wij op onze website gebruiken:

I. Cookies

A. Cookies voor de gebruikerservaring

Catégorie 1Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onontbeerlijk om u in staat te stellen op de website te surfen en zijn functionaliteiten te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde zones van de website. Zonder deze cookies kunnen de diensten die u vraagt, zoals alle items met een winkelmandje, niet worden verstrekt. Wij gebruiken deze cookies niet om informatie over u te verzamelen die kan worden gebruikt om een profiel te schetsen, te adverteren of te onthouden waar u op het internet bent geweest.

Categorie 2Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Bijvoorbeeld: welke pagina ze het vaakst bezoeken en of u foutmeldingen van internetpagina’s krijgt. Deze cookies verzamelen geen informatie die u identificeert als bezoeker. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en dus anoniem. Ze wordt alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Categorie 3Functionele cookies
Deze cookies onthouden de keuzes die u maakt, zoals het land waar u onze website bezoekt, de taal die u spreekt of de regio waarin u zich bevindt. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die is aangepast aan uw selecties en het kiezen meer op maat en aangenamer te maken. De informatie die deze cookies verzamelen kan anoniem worden gemaakt en deze cookies kunnen uw browseractiviteit op andere websites niet traceren.

B. Cookies van derden

Categorie 4 : Reclamecookies
Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgewoonten om reclame te maken die meer is afgestemd op u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. De cookies worden meestal door reclamenetwerken van derden geplaatst met toestemming van de operator van de website. Ze onthouden de websites die u wekelijks bezoekt en deze informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. Reclamecookies zijn vaak gelinkt aan de sitefunctionaliteit die de andere organisatie aanbiedt.

Categorie 5 : Socialemediacookies
Deze cookies laten u toe wat u op de website hebt gedaan te delen op sociale media zoals Pinterest, Facebook en Twitter. Wij hebben geen controle over deze cookies. Deze informatie kan worden gelinkt met reclameactiviteiten. Wij verwijzen naar het beleid van de betreffende sociale media voor informatie over de werking van hun cookies.
Deze cookies worden niet gebruikt, tenzij u instemt met deze cookies. Als u deze cookies niet aanvaardt, garanderen we dat de persoonsgegevens die via cookies verzameld worden, niet doorgespeeld worden aan derden voor hun eigen doeleinden, maar in dat geval is de functie niet beschikbaar op onze website of de desbetreffende app (bv. share- en like-knoppen, alsook het afspelen op onze website van een video die gehost wordt op Vimeo of YouTube, zijn uitgeschakeld). U kunt de betreffende video wel rechtstreeks op de website of app van de derden in kwestie bekijken.

II. Gebruik van web beacons

Sommige van onze internetpagina’s kunnen elektronische beelden, zogenaamde web beacons, bevatten. Deze stellen ons onder meer in staat het aantal bezoekers van deze pagina’s te tellen. Web beacons verzamelen slechts beperkte informatie, waaronder een cookie voor het aantal viewings (met tijd en datum) van een pagina en een beschrijving van de pagina waarop de internetpagina zich bevindt. We kunnen ook web beacons gebruiken die door derde adverteerders worden geplaatst. Deze beacons bevatten normaal gezien geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden alleen gebruikt om de efficiëntie van bepaalde marketingcampagnes te traceren. Indien een web beacon wordt gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen, wordt het beschouwd als een “Cookie van derden” waarvoor uw voorafgaande toestemming wordt gevraagd.

10. Wijzigingen in ons cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Cookiebeleid op elk ogenblik te wijzigen of anderszins bij te werken volgens de best practices. Wij brengen u op de hoogte van eventuele veranderingen door de datum bovenaan het Cookiebeleid te wijzigen.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met DPO CITECO naar het volgende e-mailadres: info@citeco.be.